Saturday, July 9, 2016

De obelisk van Heemskerk


De obelisk van HeemskerkDe schilder Maarten van Heemskerck (geboren als Maerten van Veen, Heemskerk, 1498 - Haarlem 1 oktober 1574) heeft de obelisk opgericht als grafmonument voor zijn in 1535 overleden vader Jacob Willemszoon van Veen. Hij verrees in 1570 op het kerkhof bij de dorpskerk van Heemskerk.
Aan de voorzijde van de hardstenen obelisk zijn reliëfs gebeeldhouwd, van boven naar beneden zijn dit een portret van de overledene, een putto, staande op een schedel met doodsbeenderen en leunend op een omgekeerde fakkel, een familiewapen en het jaartal 1570. Het en profil van Van Veen vertoont gelijkenis met het portret dat zijn zoon in 1532 van hem schilderde.
Tussen het portret en de putto is in het Latijn een tekst in gotische letters gebeiteld. De inscriptie luidt : Iacobo Venio Guilelmi filius parenti carissimo Martinus Hemskerk pietatis ergo inscripsit. (Uit liefde voor zijn dierbare vader richtte Maarten van Heemskerck dit op voor Jacob Willemsz. Van Veen.)

Op de achterzijde staat in het Nederlands vermeld:

HIER
LEIJT BEGRAVEN
JACOB WILLEMSZ
VAN VEEN ENDE
STARF DEN XVI
DACH SEPTEMBER
Ao XV XXXV
ENDE HEEFT GELEEFT
LXXIX JAER.


De obelisk staat op een gemetselde bakstenen sokkel en wordt bekroond door een smeedijzeren leliekruis.