Saturday, February 8, 2014

De tempel van Dendur

De tempel van Dendur
De bouw van de relatief kleine tempel van Dendur in Neder-Nubië was waarschijnlijk gestart tijdens de laat Ptolomeische tijd. Deze verwarrende en rumoerige tijd wordt geïmpliceerd door de cartouches die alleen het algemene Per-Aa bevatten, verwijzend naar farao zonder een specifieke naam van een koning.


De tempel werd voltooid onder de Romeinse keizer Augustus. Ook de afbeeldingen werden afgewerkt.
Oorspronkelijk stond de tempel op de linkeroever van de Nijl, vlakbij de oude stad Tutzis, 20 kilometers ten zuiden van Kalabsha en 77 kilometer ten zuiden van Aswan.
De tempel is gewijd aan de godin Isis en de goden Harpocrates en Osiris, almede twee vergoddelijkte zonen van een lokaal Nubisch stamhoofd, Pedesi ("Hij die geschonken is door Isis") en Pihor ("Hij die behoort aan Horus").
De tempel bestaat uit een grote vrijstaande poort, een open binnenplaats en een rechthoekige tempel structuur. Vanaf de poort tot de achterkant is de tempel ongeveer 25 meter lang.
De bouw van de Aswandam in 1963 bedreigde een aantal van onschatbare Oudegyptische bouwwerken. De regering van de Verenigde Staten, samen met enkele andere regeringen, stuurde een team van archeologen om zoveel mogelijk te behoeden van het stijgende water met onder andere de Tempel van Dendur.
Egypte bedankte de Verenigde Staten voor haar bijdrage aan deze reddingsoperatie met de tempel van Dendur.
Talrijke Amerikaanse musea trachtten de tempel te verwerven. Uiteindelijk zou het Metropolitan Museum van New York het pleit winnen.

Men had meer dan 10 jaar nodig om de 642 blokken tellende tempel terug op te bouwen. De structuur is sinds september 1978 een van de belangrijkste attracties van het New-Yorkse museum.