Sunday, March 31, 2013

Tvoyage van Mher Joos van Ghistele

Tvoyage van Mher Joos van Ghistele
Vanaf de late middeleeuwen en de vroege renaissance kwamen alsmaar meer Europese reizigers, pelgrims en handelaren, naar Egypte. Ook de interesse voor de faraonische monumenten nam toe. In de reisverhalen die Europa bereikten werd Egypte afgeschilderd als een exotisch tot de verbeelding sprekend land. De reizigers vertelden over hetgeen ze hadden of dachten te hebben gezien.

De pelgrimstocht van de Gentenaar Joos van Ghistele (1446-1520), in dienst bij Karel de Stoute, begon op 15 november 1481, ging langs Jeruzalem, Alexandrië, Cairo – waar hij verbleef bij een Mechelaar, Francisco Tudesco - en Sakkara tot Kouseir in Midden-Egypte en eindigde na vier avontuurlijke jaren in het Zeeuws-Vlaamse Zuiddorpe. Op basis van Ghisteles aantekeningen en mondelinge mededelingen schreef Ambrosius Zeebout,  onder de titel Tvoyage van Mher Joos van Ghistele omstreeks 1490 een uitgebreid verslag van die gedenkwaardige reis. Dit relaas bestaat uit acht boeken, die samen 210 hoofdstukken tellen. Een origineel manuscript is in het bezit van de Egyptologische Stichting Koningin Elisabeth te Brussel. Méér dan aan de wederwaardigheden van Joos van Ghistele en zijn reisgenoten is daarin aandacht besteed aan de staatsinrichting, de godsdienst, de landbouw, de zeden en gewoonten en de oudheden van de bezochte plaatsen. Van deze en gelijkaardige reisverhalen is een grote stimulans uitgegaan om Egypte beter te leren kennen.

Isis and the Virgin Mary

Isis and the Virgin Mary

Pelizaeus Museum Hildesheim Inv. 1201


Fascination with Egypt has existed for millennia, Isis temples in Greece being known by the 4th century bce. Romans imported a multitude of genuine Egyptian objects and created their own “Egyptian” works: Hadrian’s villa at Tivoli, built about 125–134 ce, featured an Egyptian garden with Egyptianizing statues of Antinoüs, who had been deified by Hadrian after drowning in the Nile. Romans also built pyramid tombs and worshipped Egyptian deities. Isis, revered throughout the Roman Empire and often shown holding Horus on her lap, even became a prototype for Christian images of the Virgin and Child.

Isis with Horus Staatliche Museen zu Berlin