Sunday, December 18, 2011

Wat is egyptomanie?

Egyptomanie is een overdreven, irrationele fascinatie of uiting van een fascinatie voor alles dat maar enigszins, rechtstreeks of onrechtstreeks, terecht of niet terecht, met het Oude Egypte te maken heeft.

No comments:

Post a Comment